Select

Widgets

Recent Comments
  Archives
  Categories

  Persoonlijke ontwikkeling- Diamond Logos Teachings

  Leven vanuit Essentie

  Diamond Logos Teachings en de grondlegger
  Diamond Logos is een eigentijds pad van innerlijke ontwikkeling, dat inzichten uit de moderne psychologie verenigt met kennis uit de grote spirituele en mystieke tradities, zoals boeddhistische meditatietechnieken en soefi wijsheid over Essentie.  De school biedt een gedetailleerde ‘plattegrond’ van de menselijke psyche, zowel in haar vrije als in haar beperkte vorm. De teachings geven inzicht in en toegang tot de vele kwaliteiten (Essenties)  die ons als mensen gegeven zijn, die onze echte Natuur vormen.

  Diamond: heeft de capaciteit van precisie en accuratesse. Logos: is het woord, het oorspronkelijke woord, wat expressie en articulatie brengt. Teachings: refereren aan het doorgronden en begrijpen van psychologische patronen die ons vermogen om contact te hebben met onze Essentie blokkeren.

  De Grondlegger
  Faisal Muqaddam is de grondlegger van het Diamond Logos pad.  Samen met A. H. Almaas en Karin Johnson is hij ook mede-ontwikkelaar van de Diamantbenadering. lees meer over Faisal

  Essenties

  Essenties (kwaliteiten) zijn ons als mens gegeven en op een dieper niveau onze ware natuur.
  In contact zijn met deze kwaliteiten, zoals bijvoorbeeld liefde, kracht, wil, vrede, creativiteit, intelligentie en vreugde maakt je leven rijker, voller en meer authentiek.
  Soms zijn, door verschillende redenen, de essenties ‘ondergesneeuwd’.
  In individuele sessies en in workshops onderzoeken we de essenties aan de hand van verschillende methodes, zoals transmissie, visualisatie, kennisoverdracht en zelfonderzoek. Ook wordt aandacht besteed aan de patronen die het contact met en de ervaring van deze kwaliteiten in de weg staan. Hiermee ontwikkel je jouw individuele essentie en geef je je leven vorm met beide benen op de grond.

  ‘Inquiry’ als methode van zelfonderzoek

  Inquiry is het op een directe, open, nieuwsgierige manier je ervaring ‘onderzoeken’. Niet alleen op mentale wijze, maar juist ook in onze directe ervaring en ons fysieke lichaam. Hoe voelt het? Welke structuur heeft het? Hoe ziet het eruit? Welke gevoelens zijn er mee gemoeid? Zijn er beelden, associaties of inzichten bij? Is het mogelijk hiermee aanwezig te zijn, er bij te blijven?
  Wanneer we onze directe ervaring meer kunnen laten bestaan, creëren we meer ruimte onze ‘ware natuur’ te laten ontvouwen, als een bloem die open gaat en tot bloei komt. Nieuwe kwaliteiten dienen zich aan en oude trauma’s en beperkingen lossen geleidelijk aan op. We gaan het leven ‘echter’ en betekenisvoller ervaren. Wanneer we deze open en nieuwsgierige houding tot levenskunst maken, zal ons leven spontaner en authentieker worden. Het zal een gevoel van vrijheid geven. Je hebt meer keuzes.
  Voor vragen of individuele sessies kan je contact met me opnemen.
  Voor uitgebreide informatie kijk ook op www.diamondlogos.nl

  De verschillende Essenties

  Elke Essentie heeft zijn eigen fysieke en energetische kenmerken. Naast de Essentie Ruimte onderscheiden wij in ‘Leven vanuit Essentie’ vijf kleuren, ieder geassocieerd met bepaalde kwaliteiten. De namen van de Essenties duiden wij, in de traditie van Diamond Logos, in het Engels aan.

  Space: innerlijke vrijheid en openheid

  Wanneer we deze Essentie ervaren voelen we ons open,  ruim, helder en vrij. Onze geest zonder inhoud is gewoonweg een heldere open ruimte. Essentiële Ruimte wist de beperkingen, zelfbeelden en vernauwingen uit onze conditionering van het verleden. Het brengt een natuurlijke vermogen om te veranderen. We verwelkomen elke ervaring en laten zijn wat er is. Met Essentiële Ruimte, ervaren we de vrijheid en openheid van ons wezen.

  White Essence: Innerlijke steun en vertrouwen

  Wanneer deze Essentie in ons lichaam zit, geeft het ons een gevoel van innerlijke stevigheid, geworteld zijn, en een gevoel van diepe ondersteuning en gedragenheid. Deze Essentie stelt ons in staat om ons op ons gemak te voelen, ondersteund en in contact met ons Wezen te midden van ons dagelijks leven. Het is een ontspannen vertrouwen, het geeft standvastigheid en geduld dat ontstaat uit het contact met ons eigen Wezen. Het stelt ons in staat moeilijkheden en uitdagingen te verduren. Deze Essentie heft de belemmerende gedragspatronen van over-inspanning en gevoelens van tekort op.

  Red Essence: kracht, moed en levenslust  

  Wanneer deze Essentie in ons lichaam stroomt , voelen we ons krachtig, moedig en levenslustig. Deze Essentie geeft ons het vermogen om met de uitdagingen en mogelijkheden in ons leven om te gaan terwijl we ons krachtig, vermogend en enthousiast voelen. Het geeft ons de moed om moeilijkheden aan te gaan en onze angsten tegemoet te treden in onze eigen proces en in de wereld. We voelen ons capabel om op gepaste wijze nee te zeggen. Om afstand te nemen van oude structuren die ons binden en onze eigenheid en onze ontvouwing in de weg staan. We voelen ons vitaal, levendig en krachtig.

  Black Essence: vrede en macht

  Wanneer deze Essentie ons lichaam vult, voelen we een diepe vrede en een diep gevoel van intimiteit met onszelf, de ander en het bestaan. Deze Essentie wist ons gepieker, twijfel en overmatig denken en het laat ons landen in diepe vrede en rust. Deze essentie maakt het ons mogelijk om de kwesties rondom de angst voor de dood en de kwesties rondom twijfel en haat tegemoet te treden en op te lossen. We ervaren stilte, rust en direct weten. We krijgen toegang tot onze innerlijke beschermer van Essentie. Het is de aanwezigheid van Vrede en het toont ons wat ware macht is.

  Green Essence: mededogen en liefdevolle vriendelijkheid

  Wanneer deze Essentie aanwezig is in ons lichaam, voelen we ons omringd door vriendelijkheid, zachtmoedigheid en mededogen. Deze Essentie geeft ons het vermogen om onze innerlijke ervaring met liefdevolle vriendelijkheid, acceptatie en zachtmoedigheid tegemoet te treden. Deze Essentie fungeert als een innerlijke balsem. We kunnen kwetsbaarheid en verwonding tolereren. Het is het mededogen dat ons in staat stelt om diep in onze wonden af te dalen en het heelt onze pijn en ons verdriet. We ervaren mededogen voor onszelf en voor anderen.

  Yellow Essence: vreugde en nieuwsgierigheid

  Wanneer deze Essentie in ons lichaam klinkt, hebben we een gevoel van subtiele vreugde en lichthartigheid. Deze Essentie verlicht de zwaarte en zorgen van ons hart en geeft ons het vermogen om het leven te vieren en op een vreugdevolle manier in het leven te staan. Het stelt ons in staat om nieuwsgierig te zijn naar onszelf en het leven. Met deze Essentie ontvangen wij het leven met open armen. We ervaren de lichtheid en de eenvoud van Zijn en we laten de zwaarte en ernst achter ons. Hier nemen wij afstand van oude indrukken die achtergelaten zijn door onze omgeving en onze ouders en die ons nu belemmeren om vreugdevol te Zijn.
   

  Dimensies van Liefde

  Liefde wordt in alle songs bezongen, maar hoe mooi kan het zijn om alle verschillende differentiaties van Liefde te onderzoeken, te ontdekken, te voelen en te voeden.
  We onderzoeken de dimensies van liefde aan de hand van verschillende methodes, zoals transmissie, visualisatie, kennisoverdracht en zelfonderzoek. Ook wordt aandacht besteed aan de patronen die het contact met en de ervaring van deze dimensies in de weg staan. Hiermee ontwikkel je de volheid van je hart en geef je je leven vorm met beide benen op de grond.

  Pink: Onvoorwaardelijke Liefde

  Deze liefde verschaft je een gevoel van welkom en appreciatie in het leven op een onvoorwaardelijke manier. Dit welkom en deze appreciatie is niet afhankelijk van verdiensten of acties. Het maakt dat je je tot in je diepste geliefd voelt; je bent om van te houden. Je hart, je hersenen en je lichaam voelen zacht en gezond aan.       Wanneer je het Rose ervaart zal je je niet ondergewaardeerd voelen, alsof je de liefde niet verdient. Deze onvoorwaardelijke liefde van het Rose brengt je een gevoel van perfectie in de wereld en in jezelf.

  Milk: Voedende Liefde

  De Voedende Liefde van Melk voedt je en brengt je een diepe ervaring van vervulling en voldaanheid. Het maakt dat je vlees sappig aanvoelt en ontspannen is zoals bij een zuigeling. Wanneer deze liefde je vervult is er geen plaats meer voor gevoelens van honger of behoeftigheid. En er is ook geen gevoel van schaarsheid in de liefde die maakt dat je opgeeft of gaat vechten om te krijgen wat van jou is. Wanneer deze liefde je vult, stroom je als vanzelf over van liefde, compassie, vriendelijkheid en bereidheid om te helpen in je dagelijkse leven.

  Merging Gold: Versmeltende Liefde

  Middels de Liefde van het Goud versmelt je met de wereld, met anderen en met jezelf. Het voelt warm en zoet aan als gouden, vloeibare honing. Het verzacht je zenuwen. Het brengt een gevoel van eenheid en verbondenheid dat helend werkt op gevoelens van afgescheidenheid of afhankelijkheid. Goud is als smeerolie voor je systeem, zodat werk makkelijker wordt. Het doorstroomt je leven met een liefdevolle gloed.

  Pomegranate: Extatische, gepassioneerde Liefde

  De liefde van Granaatappel verhit je bloed en verandert het in levenselixer. Het is de liefde die je hart vrij, zonder controle en zonder vrees doet zijn. Het maakt je dronken van liefde. Het laat je de volle passie van je hart proeven. Het brengt een smaak van poezie in je leven. Met deze liefde kan je waarachtig liefhebben, alsof je nooit gekwetst bent. Het is vuur en leegte. Geen vrees, geen geest, totale energie en totale macht.

  Copper Gold: Essentie van bekrachtiging.

  Deze Essentie van solide, glanzend Kopergoud brengt ons een gevoel van waardigheid. Het herstelt in ons een krachtig gevoel van zelfwaarde. We ervaren onszelf als een waarachtige en nobele volwassene. We zijn rijk, waardig, bekrachtigd, en vervuld van Liefde en van commitment aan de Waarheid. Dit is de echte volwassene die we zijn.

  Luminous Black: Intieme Liefde

  Deze lichtgevende zwarte liefde  is de Liefde van Intimiteit. Het is de verfijnde en sensitieve afstemming op je zelf en anderen. Je ervaart het als een vriendelijke, zachte grenzeloze duisternis. Het is de stille nacht, die veilig, vriendelijk en zeer vertrouwd aanvoelt. Met deze liefde kan je alleen zijn, en toch niet eenzaam. Met deze liefde bent je nooit verdwaald, ook waar je de weg niet kent.

  Living Daylight: liefhebbende bedding

  Deze liefde vormt je basisvertrouwen in het leven. Het is de liefhebbende bedding waarin je op een natuurlijke wijze je fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel kan ontwikkelen. Het is als het openen van een raam en het frisse zonlicht van de zomerochtend schijnt je kamer in. Hoe meer je baadt in dit Liefdevolle Licht des te meer worden de verborgen lagen van schrik en bevriezing  aangeraakt en beginnen ze te smelten. Het is de omhelzing van het bestaan dat je altijd draagt. Levend daglicht brengt je steeds weer terug tot een natuurlijke staat van vertrouwen en liefde.

   

   

   

  Loading